Facebook – Przetwarzanie danych i regulamin społeczności

Przetwarzanie danych osobowych na portalu Facebook

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż współadministratorami Państwa danych osobowych są spółki: 7DZIELNICA VFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą pod adresem: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000866534, spółka VFM Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000772104 oraz spółka VFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000620513, (dalej jako: Współadministratorzy).

W treści poniższego komunikatu znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z ich przetwarzaniem prawach.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, mogą Państwo skontaktować się z nami drogą mailową, pod adresem: rodo@vfm.pl. lub pocztą tradycyjną, wysyłając zapytanie na adres: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa.

Z chęcią udzielimy Państwu dodatkowych informacji oraz pomożemy rozwiać ewentualne wątpliwości.

 

Czyje dane przetwarzamy?

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u,
 • przesłały wiadomość prywatną za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook bądź Facebook Messenger,
 • zareagowały na naszą reklamę wyświetlaną w ramach serwisu społecznościowego Facebook, klikając w nią.

 

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

Podstawowym celem przetwarzania przez Współadministratorów danych osobowych jest prowadzenie fanpage’a pod nazwą 7. Dzielnica na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Ireland Ltd.

 

Dodatkowo Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • informowania użytkowników platformy Facebook o prowadzonej przez Współadministratorów działalności, w tym poprzez wyświetlanie reklam kontaktowych,
 • badania satysfakcji klientów i określania jakości świadczonych przez Współadministratorów usług,
 • komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook, takich jak komentarze czy wiadomości,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

Prowadzone przez Współadministratorów przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji określonych wyżej, prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów.

 

Jakie dane przetwarzamy?

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez użytkowników na ich własnych profilach w portalu społecznościowym Facebook;
 • dane opublikowane przez użytkowników na naszym fanpage’u;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających naszego fanpage’a, dostępne za pomocą funkcji Statystyki Grupy Odbiorców (Facebook Audience Insights), udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies”.

 

Komu mogą być przekazywane Państwa dane osobowe?

 • Facebook Ireland Ltd. na określonych przez portal, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych (dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy),
 • podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz serwisów internetowych, jednakże wyłącznie w odpowiednim zakresie i na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z nimi zawartych.

 

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Z uwagi na fakt, że usługi świadczone przez Facebook mają zasięg globalny, w związku z ich realizacją może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na określonych przez portal Facebook, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących transferu danych (dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy).

 

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszego fanpage’a Facebook przetwarzać będziemy do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Jako Współadministratorzy Państwa danych osobowych gwarantujemy Państwu realizację wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać w następujących sytuacjach:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych – w przypadku gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Współadministratorów, tj. gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; jeśli Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli aby zostały usunięte; gdy Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia określonych roszczeń; gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych – gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo nadto prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych?
 • gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów danych lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli,
 • gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Informujemy również, iż Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi służących zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Regulamin profilu 7. Dzielnica w serwisie Facebook

 

Zachęcamy wszystkich użytkowników do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach pod publikowanymi postami i prosimy o przestrzeganie poniższych reguł. Zależy nam, aby nasza społeczność pozostała przyjazna i pełna wzajemnego szacunku. W tym celu zastrzegamy sobie prawo do usuwania/blokowania lub ukrywania materiałów:

 • zawierających treści wulgarne, obraźliwe lub erotyczne, sankcjonowane przez prawo i niezgodne z powszechnym obyczajem;
 • tworzonych przez konta fikcyjne – wszystkich użytkowników obowiązuje regulamin portalu Facebook;
 • naruszających czyjąś godność osobistą, zasady moralne lub nawiązujące do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych;
 • naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, tajemnice handlowe itp.;
 • reklamowych, nakłaniających do nabycia produktu lub usługi na innej stronie Facebooka lub w innej witrynie;
 • powtarzających się treści, które będą wielokrotnie powielane i publikowane pod wieloma wątkami jednocześnie lub na przestrzeni dłuższego okresu czasu na łamach fanpage’a – tzw. SPAM;
 • zawierających informacje prywatne lub poufne, w tym dane osobowe, finansowe, szczegóły zawartej umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej;
 • dotyczących tematów niezwiązanych z przedmiotem komunikacji na niniejszym profilu.

Kontakt

Jeśli chcesz zgłosić sprawy lub zastrzeżenia związane z samą inwestycją, procesem sprzedaży mieszkań, formalnościami, czy obsługą klienta zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie inwestycji lub do kontaktu mailowego: sprzedaz@vfm.pl

Jeśli będziesz miał/-a pytania lub spostrzeżenia dotyczące bieżącej komunikacji na fanpage’u 7. Dzielnica, skontaktuj się z nami za pomocą opcji “Wyślij wiadomość” dostępnej na stronie głównej naszego profilu.

Odpowiemy tak szybko, jak to będzie możliwe.

Strona internetowa corso.pl (dalej „Strona”) nie ma charakteru publicznego zapewnienia w rozumieniu art. 556[1] kodeksu cywilnego ani oferty w rozumieniu 66[1] kodeksu cywilnego. Przedstawione na Stronie wizualizacje, animacje, modele budynków i tym podobne materiały, mają charakter poglądowy. Mogą one odbiegać od docelowego, rzeczywistego wyglądu budynków i ich zagospodarowania terenu, otoczenia w szczególności w zakresie kolorystyki oraz konstrukcji. Zagospodarowanie terenu sąsiedniego, niezwiązane bezpośrednio z inwestycją, jest jedynie przykładem i nie będzie realizowane w ramach inwestycji. Wizualizacje przedstawione na Stronie nie stanowią próbki lub wzoru. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące inwestycji zawarte są w prospekcie informacyjnym, umowie deweloperskiej oraz projekcie budowlanym.

© 2024 VFM. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności